oprit breda

gedeeltelijk tegels en klinkers met als opsluiting schranskorf met keien.